Søg
Close this search box.

Skimmelsvamp – hvad med tøj, møbler, ventilation og affugter

Hvor længe kan man leve med skimmelsvamp?
Redaktionen

Redaktionen

Hvor længe kan man leve med skimmelsvamp?

Risikoen for, at dit helbred bliver påvirket af fugt- og skimmelsvampeskader i en bygning afhænger dels af, hvor meget man er udsat, dels af hvor længe man er udsat. Indendørs er skimmelsvampeniveauerne ofte relativt lave, men du kan stadig være udsat i lang tid, hvis du bruger meget tid der

Når skimmelsvampen er der, hvad gør man så med tøj, møbler osv. Fugtskader, medfølgende bakterier og skimmelskader og materiale emissioner er ifølge myndighederne almindelige i ejendomme og huse. Ikke mindst opdager vi alvoren af det, når boligejere, lejere og brugere klager over diverse relaterede sundhedseffekter.

Vandskader, fugtskader og skimmelskader behøver ikke at være synlige for at forurene inde miljøet. Oftest er skaden skjult i husets klimaskal, f.eks. i vægge, lofter eller gulve, eller findes i kældre, krybekældre og loftsrum. Fra selve skadestedet kan forskellige stoffer og partikler spredes via små luftpassager eller lige igennem materiale, der kan ånde.

I denne sammenhæng er vigtig viden, at skimmelsvamp ikke kun udsender sporer, men også en række andre metabolitter. Disse omfatter skimmelgifte (mykotoksiner), kulbrinter/alkoholiske stoffer, proteiner/peptider og partikler indeholdende forskellige stoffer osv. Ifølge forskning kan der frigives over 500 andre skimmelsvampemetabolitter for hver skimmelspore, der frigives fra skimmelsvampen. Til denne bekymring skal også ting, der frigives fra fugtskaderelaterede bakterier, træbeskyttelseskemikalier og byggematerialer medregnes. Individuelt og kollektivt dannes højpotente forureningsfaktorer med hensyn til sundhedseffekter. Med forurening mener vi, at det ikke kun er på selve skadestedet, at den pågældende forurening ender, men også i dele af eller i hele boligmiljøet.

Det er almindeligt, at møbler, tøj, hårde hvidevarer, elektriske boligprodukter, indvendige byggematerialer og andet, stort set alt, er forurenet. Vi får ofte spørgsmål om, hvordan man går videre for at udføre skimmelsvampsanering og totalsanering på bedste vis. Her har vi tænkt os at forklare, hvad der gælder ud fra nutidens kollektive forskning og felterfaring.

Du skal huske på, at skimmelsvamp ikke behøver at lugte. Skaden kan stadig være der. Alle former for skimmelsvamp skal behandles ens, uanset om det er hvidskimmel, sortskimmel.

Sporing og udbedring af skimmelsvamp

Det er vigtigt at slippe af med kilden til selve forureningen. Lokalisering af fugtskadesteder og vurdering af skadens omfang er grundlæggende for at kunne afhjælpe bedst muligt. Tiltagene er forskellige alt efter, hvor skaden er, hvor langt den har spredt sig, og hvad boligejeren vil gøre. For det offentlige miljø gælder Sundhedsstyrelsens generelle råd og herunder forsigtighedsprincippet i miljøloven. I et offentligt miljø er kravene, selvom de ofte ikke følges, strenge med hensyn til skadesoprydning. De samme regler findes endnu ikke for private og deres huse.

Trin et er personlig beskyttelse. Husk på, at det baseret på personlig følsomhed er varierende skadeligt at inhalere og blive udsat for metabolitter fra skimmelsvamp. Sikkerhedsaspekterne skal være høje, da det kan involvere giftig, inflammatorisk og allergifremkaldende eksponering. Vi bruger halvmasker eller helmasker med partikelfiltre og kulfiltre for at beskytte luftvejene. Også vigtigt er tøjet. Hat, handsker og engangsovertræksdragter er gode at have. Husk, at skimmelsvampemetabolitter forbliver i det, du havde på, efter at have opholdt sig i skimmelskademiljøet. Skift derfor, så der ikke sker forurening til boligmiljø, bil mm. Brusebad og personlig hygiejne kort efter er også vigtigt.

Hvis du er sensitiv eller allerede overfølsom, kan det være sikrest at overlade arbejdet til en anden person, gerne en seriøs fagmand. Hvis du er syg af at opholde dig i indemiljøet, bør dette undgås sammen med tøj og husholdningsartikler, indtil du er klar over forureningsfaktorens påvirkning, og at der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger Ud over dygtige fugtteknikere er der nogle virksomheder, der også bruger skimmelsvampehunde. Hvis der skal bruges skimmelhund, er det godt først at læse siden, som linket går til, for at lære mere. Skimmelsvamphunde skal have rigtig god træning for at kunne udføre arbejdet så pålideligt som muligt.

Når skimmelsvampen er lokaliseret og skadens omfang fastlagt, er udgangspunktet altid udskiftning af direkte og indirekte beskadiget materiale. Som privat boligejer træffer du dine egne beslutninger om, hvad du skal gøre. Mange gange kan det være praktisk og økonomisk vanskeligt at følge anbefalingen om total materialeudveksling. Hvis du havner i sådan en situation, skal du først have fokus på indemiljøet, så det ikke længere bliver forurenet og beskadiget yderligere Hvis skaden ligger i direkte tilknytning til boligen, skal det beskadigede område afskærmes. 

Læs mere; udtørring efter vandskade 

Når der foregår rensning og fjernelse af byggematerialer, er selve skimmelsvampeskaden blotlagt. Alt, hvad oprydningsarbejdet medfører, bevirker, at mængder af skimmelmetabolitter frigives til luften. Hvis afskærmning ikke har fundet sted, kan andre rum, ventilationsanlæg etc. derfor blive alvorligt forurenet. Hvis det ikke er muligt fuldt ud at garantere afskærmningen, bør boligen samt inventar, tøj og andet evakueres, inden der træffes andre forholdsregler, hvis et eller flere rum afskærmes via byggeplast i døråbninger, opgange mv. det burde det også der er en passende luftrenser og om muligt en undertryksventilator i oprydningsområdet. Luftrenseren reducerer løbende forureningen, og hvis der vælges en fotokatalytisk luftrenser, er der også en delvis overfladerensende effekt. Ventilatoren er monteret til at blæse luft direkte udenfor, så luften fra rengøringsrummene ikke kan spredes til det øvrige inde miljø.

Lej affugter ved skimmelsvamp

Affugtere er vigtige både ved løbende vandskader, der ikke er udtørret, og i risikable konstruktioner. Installation og idriftsættelse af en passende højkapacitets affugter kan være hensigtsmæssig allerede i trin et for at minimere skader og mindske spredningen af skimmelsvamp, bakterier og kemiske stoffer generelt. Dette skyldes, at disse forurenende stoffer delvist er bundet til vandmolekyler i luften. Affugtere fungerer dels som luftrensere samtidig med, at et tørrere klima ikke muliggør yderligere vækst af nuværende mikrober.

Lej en affugter her; https://www.leje.nu/lej-affugter/

Skimmelsvamp i badeværelse og kældere

Skimmelsvamp i badeværelse og kældere

Når det kommer til risikokonstruktioner, såsom krybekældre, kældre, lofter mv., hvor der er sket skimmelsvamp, bør affugtere. , som f.eks. Acetec EvoDry PD+ er installeret for løbende at forhindre nye og eskalerende skimmelsvampeskader. Vigtig viden er, at rensevæske ikke er en permanent løsning. Hvis rummet får lov til at blive ved med at blive for fugtigt, vender skimmelsvampen tilbage. Det er almindeligt, at skimmelsvampemetabolitter og andre skadelige stoffer spredes fra husets grundkonstruktion såsom kældre, krybekældre og plader på jorden op i opholdsarealerne. Derfor er det almindeligt og ofte anbefalet at installere en vakuumventilator sammen med affugteren. Ventilatoren vender luftstrømmen udenfor, så den forurenede luft ikke længere nemt kan trækkes op i boligen. Ved at kombinere en affugter og vakuumventilator kan der opnås både fugtkontrol og lugtkontrol, hvorved yderligere forurening normalt reduceres kraftigt eller helt stoppes. Også selvom skimmelsvampeskadede byggematerialer som isolering mm er udskiftet der skal en affugter til og ikke sjældent også vakuumventilatoren. Kombination mellem affugter og fotokatalytisk luftrenser kan også være en win-win.
Skimmelsvampeskadet tøj, møbler, husholdningsartikler og elektronik

Her kommer vi ind i et ekstremt vanskeligt oprydningsområde. Skimmelsvamp og andre fugtskaderelaterede mikrober udsender enorme mængder af metabolitter og forurenende stoffer sammen med byggematerialer. Hele husets indvendige byggematerialer, møbler, tøj, elektronik mv. kan blive varierende stærkt forurenet.

Det er meget vigtigt ikke at tage forureningsskadede genstande fra den beskadigede bolig ind i den nye bolig, da denne også risikerer at blive forurenet.

Jo mere porøst et materiale er, jo mere kan det blive forurenet. Samtidig har nogle materialer en højere evne til at tiltrække nogle skimmelmetabolitter og forurenende stoffer end andre materialer. Plastik, syntetiske stoffer og skumplastmaterialer er eksempler på dette.

Forenklet kan man skelne mellem porøse, semi-porøse og ikke-porøse materialer:

Porøse materialer omfatter tøj, andre stoffer, tæpper, tæpper, papir og nogle møbler som stofsofaer og sengemadrasser osv. Det er ikke sikkert, at du kan vaske de vaskbare porøse materialer tilstrækkeligt. Det kommer helt an på, hvor alvorlige skimmelsvampeskaderne osv. er blevet, og hvor følsom og sensibiliseret du er. Det er selvfølgelig godt at prøve at vaske tøj mm. så godt som muligt. Gå dog ikke ud fra, at det fungerede godt nok. Nogle gange kan forureningen blive ved, og hvis flere beklædningsgenstande straks pakkes ud i et nyt hjem, kan det blive problematisk for nogle personer. Her er du selv det mest følsomme instrument og eksponeringsforsøg andre steder kan være en måde at komme videre på. Papir, bøger og pap er meget svære at rengøre. Ønsker du at beholde papir og fotografier, kan disse lamineres, kopieres eller fotograferes. Papkasser skal smides ud. Bøger kan tørres af udvendigt med rengøringsmidler, og derefter hænges på en snor i tørre- og renserummet. Bøgerne hænges med bogryggene foldet mod hinanden, så der er luft mellem bladene. Fotokatalytisk luftrenser med ozonfrigivelse køres i saneringsrummet i op til en uge. Samme teknik kan bruges til tøj og dyner mv. efter de er blevet vasket. Der er ingen garantier for fuldstændig rengøring, men det kan være værd at prøve, hvis du i første omgang ikke vil af med tingene.

Tæpper og møbler kan være lidt sværere at få rene. Du kan prøve at støvsuge med en støvsuger, der har en høj effekt. Støvsugerudstødningen skal foregå i luften uden for boligen. Ellers kan forureningsfaktorer bringes tilbage til indemiljøet. Kan også prøve vådstøvsugning, med den flydende rengøring i vandet. Hurtig tørring efter vådstøvsugning er vigtig. Ellers evt tilbageværende eller nytilførte skimmelsporer spirer. Tilstrækkeligt kraftig affugter og varme og ventilation er til god hjælp. En anden god metode er at sætte en bordventilator eller varmeafgivende ventilator, såkaldt byggeventilator til at blæse på de fugtige møbler, så vandet bliver taget ud i den omgivende luft og til affugteren hurtigere og mere effektivt Møbler med hårdere polstring (senge, madrasser), samt med gummipolstring og læder kan være meget vanskelige eller umulig at rengøre. 

Rengør skimmel med Radon
Rengør skimmel med Radon

Et eksempel er lænestole og sofaer med  læder og gummi polstring. læderet er dækket af en slags plastikfilm, som effektivt binder visse urenheder op, mens læderet, polstringen og træmaterialet, der indgår i møblerne, bliver forurenet.

Vi tæller semi-porøse materialer, selvom grænsen for porøse er lidt flydende, træmøbler, visse ornamenter som træ- og betonrammer mm.. Alle hårdere materialer, der kan ånde og absorbere fugt, betragtes som semi-porøse. Med fugt i luften følger skimmelsvampemetabolitter, som vandrer ind i og forurener materialet. Med tiden kan den sætte sig rigtig dybt og dermed blive umulig at komme af med. Et eksempel vi kan give er en købmandsdisk og et køkkenbord af træ, som efter at have stået i en skimmelskadet garage i nogle måneder tydeligt lugtede af bakterier og skimmelsvamp. På trods af overfladisk vask og ozonrensning lugter disse møbler stadig afskrækkende ti år senere. Hvis lugte og andre urenheder har nået at sætte sig dybt i materialet, er det stort set umuligt at fjerne. Hvis skaden for nylig er sket i huset, kan følgende og korrekte tiltag hurtigt opnå bedre resultater.

Ikke-porøse materialer omfatter glas, porcelæn, metal som bestik osv. Sådanne ting kan lægges i blød og vaskes i rigtig varmt vand med gode affedtningsmidler. Betingelserne for at rense ikke-porøse er bedre, fordi skimmel mv. kan ikke sætte sig så dybt eller i mængde i materialet Nogle parter, vi har talt med, inkluderer plast i denne kategori. Det ønsker vi ikke, fordi forskellige plasttyper har evnen til at tiltrække og binde giftige stoffer. Computere, tv og andre apparater kan derfor blive forurenet.

Overfladen af ​​plastikhuset kan tørres af med rengøring eller fortyndet alkohol. Ved rengøring af elektronik er det vigtigt at åbne enheden og selv rengøre elektronikken omhyggeligt. Der kan anvendes let trykluft og elektronikrensning Gummistrimler i køleskabe, frysere og vaskemaskiner kan være svære at rengøre helt, da urenhederne kan være indlejret i gummiet. Udover rengøring af hårde hvidevarer udvendigt, skal de også rengøres meget omhyggeligt indvendigt. Hvis plastikken og gummiet har opsuget for meget forurening, er det ikke sikkert, at afhjælpning og rengøring helt afhjælper problemet. Det samme gælder plastdåser til opbevaring af fødevarer mv.

Skimmelsvamp og lugt inde i huset – Ventilation hjælper

Det er ikke kun møbler, tøj og andre løse husholdningsartikler, der bliver beskadiget af skimmelsvamp. Byggematerialer som træ- eller gipsvægplader, loftbrædder, gulvbelægninger, køkkenskabe og garderobeskabe mv. er også udsat. Hvis hovedskaden er mere end mindre i omfang, midlertidig og hurtigt udbedret, kan du prøve omhyggeligt at vaske alle overflader med rengøring  og alkoholopløsning. Mirakelklud/fiberklud er god at bruge, som ofte skylles ren i varmt vand og ofte udskiftes. Fotokatalytiske luftrensere og affugtere er værd at bruge som en komplementær og mere pålidelig metode.

Hvis skimmelsvampforureningen har stået på i noget tid, så byggematerialet mv. er kraftigere forurenet, anbefales udskiftning af samme. Her kan man ende i et dilemma, fordi tiltagene koster meget at gennemføre. Hvis der ikke er økonomisk eller praktisk mulighed for udskiftning, kan overfladerne grundes eller barrieremales, efter ovennævnte overfladiske vask. Det forsegler overfladen helt eller delvist, hvilket yderligere reducerer genkontaminering af luften i huset. Det her med grunder eller barriere maling er ikke rigtig vores område, da vi ikke er malere. 

Et problem, du skal være opmærksom på, når det kommer til forskellige farver, er, at de kan forårsage lugt og afgive allergifremkaldende stoffer. Hvordan du som privat boligejer vælger at gå videre, er dit eget ansvar. Der skal laves egen forskning vedrørende farver og deres miljøvenlighed. Selv på papiret udleder mere miljøvenlige farver forskellige stoffer. Det kan være godt med god ventilation, varme, affugter og fotokatalytisk luftrenser for at få malingen til at hærde hurtigst muligt, ikke længere afgive og for at reducere malingemissioner.

Overfladeforsegling af forskellige overflader er ikke altid problemfrit. Hvis der på en eller anden måde kommer for meget fugt ind i overfladebarrieren, er der risiko for fornyede skimmelsvampeskader eller andre fugtrelaterede problemer. Et eksempel er, hvis fugtspærren i form af byggefolie er lidt længere ind i væggen. Så kan pladsen og isoleringen mellem bygningsfolien og overfladespærren blive beskadiget af fugt og skimmelsvamp med yderligere konsekvenser.

Hvis du er sensitiv eller sensibiliseret, måske påvirket af Miljøintolerance, kan nye byggematerialer samt overfladeprimere og barrieremaling mm blive problemer, der fører til yderligere sundhedseffekter. Det kan være nødvendigt at overveje, om man skal blive eller ej. Ligesom at gå ind i detaljerede spørgsmål om forskellige ting og materialer, bliver dette spørgsmål umuligt for os at besvare. Du er som sagt selv det mest følsomme instrument og skal selv træffe beslutningerne.

Spørgsmålet er i hvilken rækkefølge foranstaltningerne skal træffes?

Det vigtigste må altid være at beskytte sundheden og ikke mindst i soveværelset hvor du sover. Det betyder, at hvis skimmelsvampen er mere end mindre, eller hvis du stadig er syg af eksponeringen, bør du ikke opholde dig i et miljø, der bliver forurenet. Hvis tøj, møbler og andre husholdningsartikler kan beskyttes mod følgeskader, er meget vundet. Afgrænsning gælder som nævnt ovenfor med bygningsfolie og undertryksventilator, montering af affugtere og luftrensere mm., eller hvis det ikke er muligt evakuering af alt.

Opbevaring af de evakuerede skal ske et sted, der er forsvarligt ud fra fugtindhold i luften, samtidig med at det ikke må være fugtskadede eller ildelugtende lagerlokaler.

Korrekt skimmelsanering, for at fjerne skimmelsvamp, udføres fra rum til rum. Mens arbejdet udføres, bør rummene være forsvarligt adskilt og i princippet tætnet fra hinanden. Alt sammen for at undgå krydskontaminering. Husk på, at når du begynder at håndtere initialt eller sekundært skimmelskadet materiale, frigives metabolitter og andre forureningsfaktorer til miljøet.

Rengøringspersonale, der arbejder på selve skadestedet, bør pakke fjernet materiale i tættere affaldssække, der er forseglet. Der skal muligvis bygges luftsluser, så skimmelsvampen ikke breder sig, når du går ind og ud af lejligheden, huset eller ejendommen. Vi mener, at der i princippet skal gælde de samme regler for skimmelsanering som for asbestsanering. Så langt er myndighederne endnu ikke kommet, hvilket ofte kan ses, da oprydningspersonale hverken beskytter sig selv eller miljøet under oprydningen.

Der er med andre ord stor uvidenhed hos nogle partier. Et eksempel på uvidenhed er, at indledende skimmelskader nogle gange males over i den tro, at det ikke længere er en bekymring. Et andet eksempel er, at man kommer ud på stedet og foretager en fugtmåling og siger, at det er tørt og derfor ikke bekymrer. Tørskimmelskader er også et problem.

Når du renser og vasker de forskellige ting, der er nævnt her, kan du først skelne dem efter, hvilken kategori de tilhører. Passende vaske- og rengøringsforanstaltninger foregår herefter i et andet rum eller i et særligt indrettet rengøringsrum. Alt for at forhindre krydskontaminering. Bland ikke vasket og desinficeret med ubehandlet.

Husk på, at nogle rengøringsvæsker kan indeholde stoffer, som ikke bør tilsættes indemiljøet. Følsomme personer kan reagere på stoffer i væskerne. Med dette i tankerne anbefaler vi primært rengøring, alkohol og destilleret eller ultrarent vand til vask, desinfektion og desinficering i et boligmiljø. Damprensning kan bruges til rengøring af hårdere gulve og andre hårdere og ikke-møre overflader.

Det er vigtigt ikke at lade ventilationsanlæg som Duka. køre under rengøring. Ellers kan det sprede uønskede stoffer rundt i huset og ejendommen. Inden ventilationssystemet genstartes, skal det også rengøres. Hvis der er behov for ventilation, bør det løses på en anden måde. Husk også at tjekke ventilationen i boligen, så den er tilstrækkelig og velfungerende.

Lad en lokal elektriker, f.eks. hvis du bor i Lillerød, lad Autoriseret Elektriker Allerød give tilbud på Ventilation Montering, for bedst pris. 

Kan miljøet testes for skimmelsvamp?

Ja, der er forskellige måder at teste og udføre prøvetagning på. Er du usikker på, om visse pletter eller misfarvninger er skimmelsvamp eller ej, kan vores hurtige test Skimmelsvamp test bruges. En endnu mere grundig test, som også afslører, om der er bakterier relateret til fugtskader, er DNA-analyse. DNA kan f.eks. foretages både før og et stykke tid efter oprydningsforanstaltninger for at bekræfte, om foranstaltningerne var tilstrækkelige eller ej. Testene kan dog ikke, selvom de ikke giver et positivt svar, bruges til at sige, at et miljø er helt sundt. Hvis du har været uheldig og blevet rigtig miljøintolerant, kan følsomheden være steget til en række forskellige stoffer, som normalt findes i indemiljøer, og hvor der er sket vandskader og skimmelsvampeskader.

Er der en skimmelskadeforsikring?

Der kommer ret ofte spørgsmål om, hvorvidt der er en forsikring, der dækker dette med skimmelsvamp. Forsikring mod høj luftfugtighed, der ikke skyldes vandskade eller lignende, gælder som udgangspunkt ikke. Et eksempel er, hvis det bliver for fugtigt i en krybekælder eller oppe på et loft pga ventileret fugtig luft. Vi har i princippet aldrig hørt om noget forsikringsselskab, der ønsker at regulere det. Det samme gælder ofte, hvis ventilationen indendørs har været så mangelfuld, at der er opstået skimmelsvamp på de indvendige byggematerialer. Ligesom det er meget svært at føre en sag om skimmelsvamp i et hus, er det nogle gange umuligt at føre en sag, hvis man blev syg i et mugne hus. Det skader dog ikke at kontakte dit forsikringsselskab og høre, hvordan de står. Læs mere på siden: Hvem har ansvaret for skimmelsvamp i huset.

Den bedste “forsikring” du kan få mod fugtskader er faktisk at starte med almindelige fugtmålinger. Skulle måleværdierne stige for højt, ved du, at det er på tide at handle på en eller anden måde, ofte gennem affugtning. Et område hvor vi har skrevet specifikke tips er krybekælder: Fugtmåling i krybekælder.

Skader kan også opstå, hvor nogen er skødesløs med rengøring og vedligeholdelse af inde miljøet. I oprydningsbranchen kaldes denne type arbejde for social oprydning. Under sociale oprydningsforhold gælder stort set samme indsatsprogram og tilgang, som vi har skrevet sammen her.

Vær opmærksom på, at det, der kaldes et sygehus, varierer fra person til person og kan have forskellige helbredseffekter. Vær også opmærksom på dine egne reaktioner, så du ikke skræmmer dig selv og forestiller dig ting. Prøv at tage det så roligt som muligt.

Brugbare links;

Nyheder Seneste nyt

Pris Info

Tips & ideér

Lignende indlæg